top of page

HR usluge -  Zapošljavanje stranaca preko HR agencije

Uvoz radnika, radne dozvole, radne vize

HR agencija ima razvijene kontakte i saradnju sa stranim partnerskim agencijama za zapošljavanje i posredovanje u zapošljavanju stranih državljanja iz istočnih država kao što su  Indija, Bangladeš, Nepal, Turska, itd.

Performanse HR agencije

HR Bulevar agencija za privremeno zapošljavanje ima sposobnost brzog i efikasnog odgovora na sve potrebe Poslodavaca za zaposlenima različitih profila stručnosti kroz mogućnost zapošljavanja strane radne snage različitih profila stručnosti  iz istočnih zemalja  Indija, Bangldeš, Nepal. 

 

Posedujemo stručno osoblje i mogućnost da pružimo usluge zapošljavanja stranaca u svim gradovima R. Srbije.

Poslovi HR agencije

HR Bulevar u saradnji sa partnerskim agencijama svojim klijentima pruža usluge:

  • Savetovanje pri kreiranju potreba i oglasa za poslove

  • Komunikacija i organizacija objave na inostranom portalu

  • Predstavljanje kandidata (stranaca) za zapošljavanje putem video linka

  • Organizacija transporta,  smeštaja, ishrane strane radne snage

  • Procesuiranje radnih i boravišnih dozvola za strance

  • Administrativno vođenje zaposlenih stranaca u ime Klijenta

  • Obračun i isplata prihoda zaposlenih stranaca u ime i za račun Klijenta

indija, banglades, nepal.PNG
Zapošljavanje strane radne snage

Ukoliko je Vaša kompanija zainteresovana za zapošljavanje strane radne snage, mi smo u mogućnosti da Vam odgovorimo na sve zahteve odmah.

Možete kontaktirati našu stručnu službu koja će Vam dati sve smernice za ovu vrstu zapošljavanja.
 

011/454-2588, 061/325-0005
Šta prethodi postupku uvoza strane radne snage?

HR Agencija Bulevar će prikupiti sve relevantne informacije koje se odnose na uslove rada, radno mesto, mesto rada, smeštaj i ishranu zaposlenih, broj potrebnih radnika i ostale informacije od značaja za uvoz strane radne snage. Podnevlje sa kojeg se vrši regrutacija radnika je Indija, Bangladeš, Nepal. HR Bulevar će uputiti Klijenta sa svim bitnim preporukama za uvoz strane radne snage, a posebno u vezi sa smeštajem i ishranom zaposlenih.

Priprema dokumentacije za uvoz strane radne snage

HR agencija Bulevar priprema odgovarajuću dokumentaciju za uvoz strane radne snage, uključujući ali ne ograničavajući se na pripremu dokumentacije za izdavanje vize u ambasadi R. Srbije u Delhiju, Indija, pripremu lokalne dokumentacije u vezi sa radom izvršioca, ugovor, dokaz o stanovanju u R. Srbiji itd, pripremu dokumentacije za izdavanje boravišne dozvole u Upravi za strance MUP, pripremu dokumentacije za izdavanje radne dozvole u Nacionalnoj službi za zapošljavanje.  Očekivani rok početka rada radnika od prihvatanja ponude do njegovog dolaska je od 45-60 dana.

Radne dozvole za strance

Agencija HR Bulevar svojim stručnim osobljem sa višegodišnjim iskustvom u oblasti zapošljavanja omogućava brzo i pojednostavljano dobijanje radnih dozvola stranaca uključujući i pripremu dokumentacije za izradu radne  (Viza D) .

Taksa za radnu dozvolu u Nacionalnoj službi za zapošljavanje iznosi  16.500 rsd.
 

HR & Payroll – kadrovski i obračunski poslovi za stranu radnu snagu

Nakon okončanog postupka uvoza strane radne snage i njihovog početka rada, HR Bulevar nudi Klijentima  vođenje kompletne administracije radnih odnosa zaposlenih, poslove obračuna svih vrsta prihoda zaposlenih za vreme rada kod Klijenta, a sve u ime i za račun Klijenta. HR Bulevar se posebno stara o rokovima za istek radnih i boravišnih dozvola i blagovremenoj pripremi neophodne dokumentacije za produžatak radnih i boravišnih dozvola, sve u saradnji i dogovoru sa Klijentom.

Detaljnu ponudu i model ugovora za HR & Payroll uslugu dostavićemo na zahtev.

Organizacija smeštaja i prevoza strane radne snage

Smeštaj zaposlenih -podrazumeva zakup određenog broja soba za smeštaj zaposlenih, komunikaciju HR Bulevar agencije sa pružaocem usluga smeštaja, optimizacija zakupljenog broja soba i troškova za smeštaj zaposlenih prema potrebama, upoznavanje zaposlenih sa uslugama smeštaja, i drugi poslovi

 

HR Bulevar će prikupiti sve relevantne informacije o ponudi usluga Pružalaca smeštaja zaposlenih, i zaključiće saradnju sa najboljim i najpovoljnijim ponuđačem koji nudi smeštaj. Kod smeštaja zaposlenih, posebno se ceni udaljenost smeštaja od mesta rada zaposlenih, funkcionlanosti koje smeštaj ima za zaposlene, ishrana zaposlenih.

HR Bulevar sarađuje sa 4 autoprevoznika i može ponuditi veoma povoljne cene prevoza, koje u najvećoj meri zavise od udaljenosti smeštaja od mesta rada i broja zaposlenih koji se prevoze.

Linija prevoza organizvana u gradskim uslovima obuhvata prevoz zaposlenih autobusom ili minibusom, u zavisnosti od broja angažovanih radnika. Autobuski prevoz preuzima zaposlene na unapred određenim tačkama okupljanja zaposlenih i prevozi ih do mesta rada.

U zavinosti od broja radnih smena kod Poslodavca –Klijenta, utvrđuje se broj polazaka.

Zatražite ponudu

 

Na Vaš zahtev izradićemo informativnu i finansijsku ponudu usluge zapošljavanja.
Potrebno je da popunite formular sa potrebnim podacima.
bottom of page