top of page

HR usluge -  Outstaffing / outsourcing usluge (Preuzimanje zaposlenih)

Outstaffing kod potrebe za novim zaposlenima?

Outstaffing usluge predstavljaju dugoročno rešenje za angažovanje dodatne radne snage, koja se pritom ne računa u interno zaposlene. Poslodavac korisnik Outstaffing usluga identifikuje i regrutuje osoblje koje želi da zaposli posredstvom HR agencije, pa se formalno zapošljavanje vrši preko HR agencije Bulevar. Kada Poslodavac korisnik HR usluge identifikuje pojedince koje želi na platnom spisku, HR agencija Bulevar će angažovati ovo osoblje kako bi obezbedio radni odnos i minimalne obaveze u vezi sa zaposlenjem.

Pored toga, Poslodavac korisnik usluga definiše sve relevantne aspekte Ugovora o radu koji treba da bude zaključen između HR agencije i zaposlenih, na sledeći način:

 

 • Tip ugovora o radu

 • Naziv radnog mesta i opis poslova

 • Dužina angažovanja zaposlenog

 • Probni rad

 • Visina zarade

 • Ostala zakonska prava i privilegije zaposlenih

Outstaffing kod preuzimanja postojećih radnika od Klijenta

Outstaffing usluga pored angažovanja dodatne radne snage, koristna je i kod preuzimanja zakonskih obaveza prema radnicima  koji se već nalaze u postojećoj kadrovskoj strukturi kod Klijenta i  koji više ne mogu biti zaposleni  u njegovom radnom osoblju iz bilo kojih razloga. U slučaju kada Poslodvac korisnik ne želi da menja radno osoblje koje je obučeno i iskusno u obavljanju poslova, može da ih angažuje preko HR agencije pod istim uslovima koje su imali u radnom odnosu kod Poslodavca korisnika usluga.

 

Česti razlozi za preuzimanje zaposlenih putem HR agencije / outstaffing:

 

 • Korporativno ili zakonsko ograničenje u broju zaposlenih na određeno/neodređeno vreme

 • Prelazak iz srednjeg u malo pravno lice

 • Prevelika kadrovska administracija i arhiva

 • Visoki troškovi kadrovske službe, zaposlenih i nepredviđeni troškovi

 • Nedostatak stručnjaka iz oblasti radnog prava i HR administracije

 • Česte fluktuacije radnika

 • Odluke o nabavci ekstrne radne snage i razne procedure

 

Sve odabrane radnike od strane Poslodavca korisnika, koje on želi da postavi na plati spisak HR Bulevar, HR Agencija zapošljava kao svoje radnike na ugovoreno vreme, u zavisnosti od potreba Poslodavca korisnika, i dalje ih upućuje  na rad u poslovne prostorije Poslodavca korisnika pod zakonski propisanim uslovima rada.

 

Preuzeti i ustupljeni zaposleni nastavljaju da rade na prethodnom poslu i obavljaju iste radne zadatke, dok su prava i obaveze po Zakonu o radu preneta sa Poslodavca korisnika usluga na HR Bulevar, koji zaključuje ugovore o radu, čuva dokumentaciju, plaća poreze i doprinose državnim fondovima u skladu sa zakonima. To je situacija u kojoj se zaposleni zvanično vode kao zaposleni HR Agencije, a svoj rad obavljaju za potrebe Poslodavca korisnika sa kojim Agencija za privremeno zapošljavanje ima zaključen Ugovor o ustupanju radnika, odnosno Ugovor o agencijskom zapošljavanju.

 

Benefiti Outstaffing usluga za Poslodavce korisnike
 • Smanjenje broja zaposlenih koje administrira kadrovska služba Klijenta - Poslodavca korisnika HR usluga;

 • Očuvanje direktnog operacionalnog menadžmenta zaposlenih;

 • Smanjenje troškova za službu kadrovskih poslova;

 • Odsustvo rizika radnih sporova, te rizike preuzima pružalac usluga;

 • Smanjenje obaveza zapošljavanja invalidnih lica

 • Mogućnost da se izgradi više nivoa mehanizama motivacije, ukuljučujuci nefinansijske podsticaje za zaposlene;

 • Mogućnost zapošljavanja na bilo koji rok;

 • Smanjenje pritiska na računovodstvo;

 • Preraspodela bilansnih pozicija zarada zaposlenih posredstvom troškova nastalih iz pruženih usluga  (troškovi eksterno obezbeđenih radnika preko agencije).

Zatražite ponudu

 

Na Vaš zahtev izradićemo informativnu i finansijsku ponudu usluge zapošljavanja.
Potrebno je da popunite formular sa potrebnim podacima.
bottom of page