top of page

HR usluge -  Privremeno zapošljavanje

Kada se koristi usluga privremenog zapošljavanja?

Usluga privremenog zapošljavanja posredstvom HR agencije Bulevar koristi se za potrebe angažovanja manjeg ili većeg broja radnika za izvršavanje različititih vrsta poslova, kratkoročnog karaktera, a koji se mogu kretati od obavljanja manuelnih i fizičkih poslova do visoko intelektualnih. Tokom celokupnog trajanja Ugovora o agencijskom zapošljavanju sa Poslodavcem korisnikom, ustupljeni zaposlenih se nalaze u radnom odnosu kod agencije HR Bulevar, a Poslodvac korisnik usluga rukovodi radnicima i donosi sve odluke u vezi sa njiihovim radom.

 

Usluga privremenog zapošljavanja - kratoročnog iznajmljivanja radne snage od HR agencije Bulevar, korisna je u situacijama povremenih i privremenih potreba za povećanjem radne snage i karakteriše je fleksibilnost u novom zapošljavanju, zameni ili otpuštanju radnika.

 

Odnosi se na:

 • Porodiljsko odsustvo,

 • Druge vrste bolovanja zaposlenih,

 • Kratkoročne projekte u preduzeću,

 • Promocije, sajmovi,  izložbe, konferencije…,

 • Marketing istraživanja,

 • Poslovne sastanke.

 • Povećan obim posla u sezoni

 

HR agencija za privremeno zapošljavanje Bulevar  poseduje veliku bazu podataka o kandidatima za zapošljavanje svih profila stručnosti i ročnosti angažovanja. Kandidati mogu biti  nezaposlena lica, zaposlena lica koja traže promenu zaposlenja,  honorarni saradnici, studenti za kratkoročne poslove, stručnjaci iz različitih oblasti,  kvalifkkovani radnici sa iskustvom  za širok delokrug poslova.

Način i postupak zapošljavanja

Ustupanje (iznajmljivanje) radne snage je tehnologija zapošljavanja, gde je radnik izabran i zaposlen u  HR agenciji, ali u stvari radi za drugu kompaniju Poslodavca korisnika HR usluga, prema ugovoru o ustupanju zaposlenih ili ugovoru o agencijskom zapošljavanju radnika,  radi izvršenja ugovorenih poslova za potrebe Poslodavca korisnika.

 

Osnovne HR usluge koje pruža HR Bulevar

Administrativne i računovodstvene usluge HR Agencije sastoje se od:

 • Zapošljavanja, zamene i otpuštanja zaposlenih, zaključivanje ugovora o radu, obaveštavanje zaposlenih

 • Izrada svih radno pravnih akata u vezi sa radnim odnosima, vođenje disciplinskih postupaka itd.

 • Isplate zarada, naknade bolovanja i druge isplate u skladu sa zakonom Republike Srbije;

 • Plaćanje zakonom propisanih poreza i doprinosa na prihode zaposlenih.

 • Prijava i odjava zaposlenih na socijalno osiguranje

 • Posebno zaduženje HR agencije je kontrolisanje da li zaposleni kvalitetno rade kod Poslodavca korisnika i da li ispunjavaju dužnosti u skladu sa radnim mestom na kome su zaposleni;

Zakonske obaveze prema zaposlenima

HR Bulevar uslugom privremenog zapošljavanja,  odabrane kandidate zapošljava kao svoje radnike a zatim ih ustupa na rad  Poslodavcu korisniku usluge. Izmedju HR Agencije i Poslodavca korisnika  zaključuje se   Ugovor o agencijskom zapošljavanju, odnosno Ugovor o ustupanju zaposlenih radi angažovanja zaposlenih preko HR agencije za potrebe obavljanja ugovorenih poslova za Poslodavca korisnika.

 

HR Bulevar - prilikom pružanja usluge privremenog zapošljavanja, odnosno usluge ustupanja radnika, ukoliko je angažovanje planirano kratkoročno, nekoliko meseci ili do 1 godine, sa zaposlenima koji će biti na ustupanju zaključuje ugovor o ugovor o radu na odredjeno vreme,  i na taj način osigurava sva prava ustupljenih zaposlenih  koja im pripadaj u po Zakonu o agencijskom zapošljavanju i Zakonu o radu.

 

HR agencija vrši prijavu svih zaposlenih na socijalno osiguranje, obezbeđuje zaposlenima korišćenje prava iz oblasti zdravstvene zaštite i prava za slučaj nezaposlenosti. HR agencija sve ustupljene radnike osigurava od posledica povreda na radu i van rada 24h kroz polisu kolektivnog osiguranja zaposlenih kod osiguravajućeg društva Wiener Städtische osiguranje a.d.o. Beograd.

 

HR Bulevar preuzima ulogu formalnog i pravnog poslodavca i preuzima odgovornost za čitav proces administracije radnih odnosa zaposlenih.

Zatražite ponudu

 

Na Vaš zahtev izradićemo informativnu i finansijsku ponudu usluge zapošljavanja.
Potrebno je da popunite formular sa potrebnim podacima.
bottom of page