top of page

Prednosti HR usluga i HR agencije Bulevar

Prednosti zapošljavanja preko HR agencije

HR agencija - profesionalno pruža HR usluge, obavlja regrutaciju i zapošljavanje i vodi kompletu HR administraciju zaposlenih uključujući obračune zarada za sve ustupljene zaposlene.

Zapošljavanjem radnika preko HR agencije Bulevar u Vašem poslovanju smanjujete obaveze po Zakonu o radu,  Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju invalida, poreskim zakonima i drugim. Oslobađate se zakonskih odgovornosti i radnih sporova.

HR agencija Bulevar pružanjem usluga Privremenog zapošljavanja i Outstaffing usluga nastoji da olakša procedure zapošljavanja, zamene i otpuštanja zaposlenih kod Poslodavaca korisnika HR usluga. Kompletnu HR administraciju u vezi sa radnim odnosima zaposlenih preuzima  HR agencija sa jasno utvrđenim HR procedurama za sve zaposlene i Poslodavce korisnike usluga.

Dodatne vrednosti  HR Bulevar agencije

1. Transparentan obračun zarada

HR agencija ima obavezu da za svaki izdati račun kreira detaljnu specifikaciju izvršenih isplata uz pravdanje plaćenih doprinosa dostavom izvoda o plaćenim doprinosima iz PPP-PD.

2. Razrađene HR procedure

Najnoviji modeli ugovorne dokumentacije sa pratećom ugovornom dokumentacijom koja štiti Poslodavce korisnike HR usluga. Razrađeni scenariji za različite situacije sa zaposlenima i sugestije našim Klijentima obezbeđuju punu sigurnost.

3. Pravni konsalting

HR agencija će pružiti pomoć svojim Klijentima u vezi radno pravnih statusa zaposlenih direktno kod Klijenta.

4. Profesionalna selekcija i regrutacija najboljih kandidata

Regruteri HR Bulevara su Vam na raspolaganju 24/7 za svaku redovnu i iznenadnu potrebu za radnicima.

5. Veliki kadrovski potencijal

Velika baza o nezaposlenim kandidatima se stalno stvara kroz oglašavanje, regrutaciju i višegodišnju arhivu prijavljenih kandidata.

6. HR Bulevar kao kadrovska    

    logistika

Organizacija ljudi i koordinatora na terenu nam je od presudne važnosti za efikasnost poslovanja i povezivanja zaposlenih sa poslodavcima korisinicma usluga HR agencije.

7. Iskustvo - 20 godina kreiranja   

    kadrovske mreže

Uz višedecenijsko radno iskustvo naših zaposlenih budite sigurni u potencija HR Bulevar agencije.

8. Saradnja sa OZ Bulevar

Kratkoročne poslove ili projekte naših klijenata uglavnom uspešno rešavamo u kratkim rokovima saradnjom sa OZ Bulevar gde na jednom mestu dobijate objedinjenu uslugu.

9. Dostupnost HR usluga u svim     gradovima Srbije

Velika baza kandidata iz svih gradova R. Srbije obezbeđuje Poslodavcima veliki izbor kandidata u postupku konačne selekcije na predlog HR agencije.

10. Potpuna i pravilna administracija radnih odnosa

Izdvajamo prednosti HR usluga:
 • Smanjite poreske obaveze kod poreza na dobit (kod investicionih ulaganja

 • Smanjite zakonsku obavezu zapošljavanja osoba sa invaliditetom (OSI) i to na 20 zaposlenih - 1 OSI, na 50 zaposlenih - 2 OSI, na 100 zaposlenih - 3 OSI, ovu obavezu preuzima HR Bulevar,

 • Zaposleni se ne vode na PIBu Vaše kompanije, a za državate upravljanje nad zaposlenima

 • Smanjite broj zaposlenih na neodređeno vreme

 • U slučaju kontrole Inspekcije rada, vrši se preusmeravanje na HR agenciju, čime se smanjuje pristisak na Klijenta

 • Smanjenje pritiska na računovodstvo

 • Oslobađate se svih administrativnih radnji kod prijema, zamene ili otpuštanja radnika

 • Nemate zakonsku odgovornost po Zakonu o radu

 • Zadržavamo iste načine obračuna i utvrdjivanja zarada izvršioca, prilikom ustupanja zaposlenih i kod Outstaffing usluga

 • Odsustvo rizika radnih sporova sa radnicima, te rizike preuzima HR Bulevar

 • Svi izvršioci su kolektivno osigurani od posledica povreda na radu kod osiguravajućeg društva

 • Klijenti se ne obavezuju da zaposlenog prime za stalno, već mogu ugovorno da ga angažuju na određeni rok

 • Pokrivanje svih gradova Srbije za angažovanje radnika

Benefiti Outstaffing usluga
 • Smanjenje osoblja koje administrira kadrovska služba Klijenta;

 • Očuvanje direktnog operacionalnog menadžmenta zaposlenih;

 • Smanjenje troškova za službu kadrovskih poslova;

 • Odsustvo rizika radnih sporova, te rizike preuzima pružalac usluga;

 • Smanjenje obaveza zapošljavanja invalidnih lica

 • Mogućnost da se izgradi više nivoa mehanizama motivacije, ukuljučujuci nefinansijske podsticaje za zaposlene;

 • Mogućnost zapošljavanja na bilo koji rok;

 • Smanjenje pritiska na računovodstvo;

 • Preraspodela bilansnih pozicija zarada zaposlenih posredstvom troškova nastalih iz pruženih usluga  (troškovi eksterno obezbeđenih radnika preko agencije).

Ostale prednosti:
 • Bez starosnog ograničenja angažovanih izvršioca

 • Oslobađa se svih kadrovskih evidencija i poslova (ugovori, rešenja, obračuni, bolovanja, odmori, povrede itd.)

 • Oslobađa se sistematizacije radnih mesta za ustupljene radnike

 • Poslodavca korisnika HR usluga finansijski i administrativno ne opterećuju bolovanja preko 30 dana.

 • Oslobađa se računovodstvenih poslova za obračun zarada

 • Oslobađa se bankarske provizije za keš isplatu/prenos zarada radnika

 • Smanjenje troškova za službu kadrovskih poslova

 • Preraspodela bilansnih pozicija sa ''zarade zaposlenih'' na  ''troškove usluga''

 • Odsustvo rizika od nastaka greške (obračunske, poreske itd)

 • Dostupnost izvorima podataka od 15.000 aktivnih kandidata u bazi i preko 220.000  CV biografija

 • Uvek obezbeđeni rezervni izvršioci za slučaj odsustva, bolovanja

 • Angažovanje radnika na bilo koji rok

 • HR Bulevar  je poslodavac i poreski obveznik za sve ustupljene radnike

Zatražite ponudu

 

Na Vaš zahtev izradićemo informativnu i finansijsku ponudu usluge zapošljavanja.
Potrebno je da popunite formular sa potrebnim podacima.
bottom of page