top of page
HR Bulevar agencija za privremeno zaposl

Outstaffing usluge

Outstaffing usluge podrazumevaju saradnju na dugoročnoj osnovi, kada se vrši preuzimanje postojećih zaposlenih koji se već nalaze u kadrovskoj strukturi kod Poslodavca korisnika, koji su obučeni za rad i Poslodavac korisnik usluga ne želi da ih menja, sada mogu preći u radni odnos kod  profesionalnog poslodavca – HR Bulevar, čime HR agencija preuzima administrativnu ulogu i odgovornost zakonskog poslodavca i poreskog obveznika.

 

U ovom sluačaju Poslodavac korisnik može da selektuje ili regrutuje kandidate za zapošljavanje, a formalno zapošljavanje se vrši preko HR agencije Bulevar.  Kada Poslodavac korisnik identifikuje zaposlene koje želi da se ustupaju pružanjem Outstaffing usluga, HR agencija će angažovati sve zaposlene sa svrhom pružanja profesionalnih HR usluga uz korišćenje unapređenih HR procedura u administraciji radnih odnosa zaposlenih u cilju zadovoljenja potreba Poslodavca korisnika HR usluga.

Outstaffing usluge podrazumevaju saradnju na dugoročnoj osnovi, kada se vrši preuzimanje postojećih zaposlenih koji se već nalaze u kadrovskoj strukturi kod Poslodavca korisnika, koji su obučeni za rad i Poslodavac korisnik usluga ne želi da ih menja, sada mogu preći u radni odnos kod  profesionalnog poslodavca – HR Bulevar, čime HR agencija preuzima administrativnu ulogu i odgovornost zakonskog poslodavca i poreskog obveznika.

 

U ovom sluačaju Poslodavac korisnik može da selektuje ili regrutuje kandidate za zapošljavanje, a formalno zapošljavanje se vrši preko HR agencije Bulevar.  Kada Poslodavac korisnik identifikuje zaposlene koje želi da se ustupaju pružanjem Outstaffing usluga, HR agencija će angažovati sve zaposlene sa svrhom pružanja profesionalnih HR usluga uz korišćenje unapređenih HR procedura u administraciji radnih odnosa zaposlenih u cilju zadovoljenja potreba Poslodavca korisnika HR usluga.

Detaljnije

HR agencija pruža na zahtev Klijenta sve vrste poslova jednokratnog ili višekratnog organizovanja ljudskih resursa i poslova koje zaposleni treba da obave uz kontrolu obavljenog posla, a sve u skladu sa smernicama za obavljanje tehničkog zadatka koje dostavlja Klijent.

 

HR Bulevar ima sposobnost efikasnog alociranja ljudskih resursa kroz ustupanje sopstvenih radnika za obavljanje različitih zadataka u svim gradovima u Republici Srbiji. Posedujemo organizovano osoblje u svim većim gradovima Srbije koje može biti dostupno na zahtev Klijenta.

 

HR Bulevar kroz angažovanje na projektima može obavljati sledeće vrste poslova:

 • organizovanje statista za potrebe filmske industrije

 • organizovanje brojanja saobraćaja na putevima za potrebe instituta, naftnih kompanija, putarskih preduzeća itd.

 • organizovanje mistery shopper-a za potrebe kompanija u delatnosti prodaje proizvoda ili usluga

 • ostali poslovi na zahtev

HR usluge -  HR Projektni & Organizacija

Brojanje saobraćaja

Vrsimo  usluge organizovanog brojanja  ljudi i vozila na javnom prostoru, na različitim lokacijama i za razne potrebe, kroz  snimanje-pracenje protoka,  evidentiranje frekvencije, opisivanje situacija, popisivanje  , itd., sve prema zhatevima klijenata, posebno prilagodjeno cilju merenja.

 

U zaokruzenom procesu merenja frekvencije, nasi zadaci su  obezbedjivanje, angazovanje i obuke brojaca ili snimaca,  davanje potrebne opreme, materijala,  instrukcija,  radno angazovanje kroz smenski rad (ukoliko je celodnevno ili visednevno pracenje), kontrola i nadzor projekta po etapama,  obrada i analiza svih prikupljenih evidencija sa terena, sacivanjavanje konacnog izvetaja,  sa tabelarnim prikazom i  grafikonima,  i dostavljanje klijentu  svih  izvestaja sa prikupljenim terenskim evidnecijama.

Organizacija statista

Outstaffing pored obezbeđivanja dodatne radne snage, koristan je i kod preuzimanja zakonskih obaveza prema radnicima  koji se već nalaze u postojećoj kadrovskoj strukturi kod Klijenta i  koji više ne mogu biti zaposleni  u njegovom radnom osoblju iz bilo kojih razloga. 

 

Česti razlozi za preuzimanje zaposlenih / outstaffing:

 

 • Ograničenje u broju zaposlenih na neodređeno vreme

 • Prelazak iz srednjeg u malo pravno lice

 • Prevelika kadrovska administracija i arhiva

 • Troškovi kadrovske službe, zaposlenih i nepredviđeni troškovi

 • Česte fluktuacije radnika

 • Odluke o nabavci ekstrne radne snage i razne procedure

 

Sve odabrane radnike od strane Klijenta, koje on želi da postavi na plati spisak HR Bulevar-a, zapošljavamo kao svoje radnike na ugovoreno vreme, u zavisnosti od potreba Klijenta, i dalje ih upućujemo  na rad  kod Klijenta.

 

Zaposleni nastavljaju da rade na prethodnom poslu i obavljaju iste radne zadatke, ali su prava i obaveze poslodavca  preneta na HR Bulevar, koji zaključuje ugovore o radu, čuva dokumentaciju, plaća poreze i doprinose državnim fondovima u skladu sa zakonima. To je procedura u kojoj se radnici zvanično vode kao zaposleni u  HR Bulevar-u, a rade za Klijenta prema ugovoru.

Organizovanje Mistery shopper-a
 • Smanjenje osoblja koje administrira kadrovska služba Klijenta;

 • Očuvanje direktnog operacionalnog menadžmenta zaposlenih;

 • Smanjenje troškova za službu kadrovskih poslova;

 • Odsustvo rizika radnih sporova, te rizike preuzima pružalac usluga;

 • Smanjenje obaveza zapošljavanja invalidnih lica

 • Mogućnost da se izgradi više nivoa mehanizama motivacije, ukuljučujuci nefinansijske podsticaje za zaposlene;

 • Mogućnost zapošljavanja na bilo koji rok;

 • Smanjenje pritiska na računovodstvo;

 • Preraspodela bilansnih pozicija zarada zaposlenih posredstvom troškova nastalih iz pruženih usluga  (troškovi eksterno obezbeđenih radnika preko agencije).

bottom of page