top of page
Koristite HR usluge
Zapošljavanje preko HR agencije

Koristite HR usluge privremenog zapošljavanja i Outstaffing-a  ili uvedite Outsourcing zaposlenih na nivou kompanije ili pojedinih organizacionih delova.

 

Unapređujemo procedure zapošljavanja, zamene i otpuštanja zaposlenih kod Poslodavaca - korisnika usluga Agencijskog zapošljavanja.

Prepustite obavezu zapošljavanja profesionalnom poslodavcu - HR agenciji.

Mi pružamo HR usluge - Ustupanje radnika

 

Ustupanje zaposlenih / Agencijsko zapošljavanje u R. Srbiji je uređena delatnost prema Zakonu o agencijskom zapošljavanju, za koju HR agencija - HR Bulevar poseduje dozvolu za rad ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, zavedenu pod brojem 022-03-57/2020-02

 

Ustupanje zaposlenih podrazumeva tehnologiju zapošljavanja gde je radnik u procesu regrutacije selektovan i zaposlen u  HR agenciji, a ustupa se na rad drugoj kompaniji u svojstvu Poslodavca korisnika usluga. Ustupanje radnika se vrši prema Ugovoru o agencijskom zapošljavanju, radi izvršenja  različitih poslova od manuelnih i fizičkih , pomoćnih, administrativnih, informacionih i drugih poslova za Poslodavca korisnika.

 

 
Usluge HR agencije za privremeno zapošljavanje

1. Privremeno zapošljavanje

HR usluge privremenog zapošljavanja podrazumevaju kratkoročnu saradnju do 1 godine. HR agencija može obezbediti dodatno ili zamensko radno osoblje u situacijama privremenih potreba za povećanjem broja zaposlenih ili sezonskom zamenom odsutnih zaposlenih karakteriše je fleksibilnost u novom zapošljavanju, zameni ili otpuštanju radnika.

 

HR usluge privremenog zapošljavanja odnose se na:

 • Porodiljska odsustva zaposlenih,

 • Druge vrste bolovanja zaposlenih,

 • Kratkoročne projekte u preduzeću,

 • Promocije, sajmovi,  izložbe, konferencije itd,

 • Marketing istraživanja,

 • Pomoćni fizički i intelektualni poslovi,

 • Povećan obim posla u sezoni

 • i ostalim slučajevima

2. Outstaffing usluge

Outstaffing usluge podrazumevaju saradnju na dugoročnoj osnovi, kada se vrši preuzimanje postojećih zaposlenih koji se već nalaze u kadrovskoj strukturi kod Poslodavca korisnika, koji su obučeni za rad i Poslodavac korisnik usluga ne želi da ih menja, sada mogu preći u radni odnos kod  profesionalnog poslodavca – HR Bulevar, čime HR agencija preuzima administrativnu ulogu i odgovornost zakonskog poslodavca i poreskog obveznika.

 

U ovom sluačaju Poslodavac korisnik može da selektuje ili regrutuje kandidate za zapošljavanje, a formalno zapošljavanje se vrši preko HR agencije Bulevar.  Kada Poslodavac korisnik identifikuje zaposlene koje želi da se ustupaju pružanjem Outstaffing usluga, HR agencija će angažovati sve zaposlene sa svrhom pružanja profesionalnih HR usluga uz korišćenje unapređenih HR procedura u administraciji radnih odnosa zaposlenih u cilju zadovoljenja potreba Poslodavca korisnika HR usluga.

3. HR Administracija & Obračuni

HR agencija pruža usluge HR administracije i obavlja Obračunski outsourcing na nivou kompanije ili organizacione jedinice. HR Bulevar predstavlja profesionalnu kadrovsku logistiku kao izdvojenu kadrovsku  i obračunsku službu Vaše kompanije koja je stalno dostupna menadžmentu kompanije i zaposlenima.

 

Administraciju radnih odnosa zaposlenih HR agencija  vrši kroz obavljanje sledećih zadataka:

 • priprema svih vrsta radno pravnih akata (ugovori, prateća dokumentacija, prava i obaveze zaposlenih itd.)

 • dostava ugovora zaposlenima, evidentiranje i arhiviranje dokumentacije

 • prijava i odjava zaposlenih na socijalno osiguranje

 • vođenje svih evidencija o zaposlenima, obračunatim zaradama, obaveznim evidencijama po zakonu o BZNR

 • Obračun i isplata zarada zaposlenima, slanje isplatnih listića

 • Kreiranje svih rekapitulacija, šema kontiranja, virmana i fajlovima za vršenje plaćanja

 • ostali administrativni, kadrovski i obračunski poslovi

4. Zapošljavanje stranaca

HR agencija ima razvijene kontakte i saradnju sa stranim partnerkim agencijama za zapošljavanje i posredovanje u zapošljavanju stranih državljanja iz istočnih država kao što su  Indija, Bangladeš, Nepal, Turksa, itd.

 

HR Bulevar ima sposobnost brzog i efikasnog odgovora na sve potrebe Poslodavaca za zaposlenima različitih profila stručnosti kroz zapošljavanje lokalnog stanovništva ili putem uvoza strane radne snage.

 

Posedujemo stručno osoblje i mogućnost da pružimo usluge u svim gradovima R. Srbije.

 

HR Bulevar svojim klijentima posebno pruža sledeće usluge:

 • Savetovanje pri kreiranju potreba i oglasa za poslove

 • Komunikacija i organizacija objave na inostranom portalu

 • Predstavljanje kandidata (stranaca) za zapošljavanje putem video linka

 • Organizacija smeštaja, ishrane strane radne snage

 • Procesuiranje radnih dozvola i administrativno vođenje zaposlenih stranaca

Dodatne vrednosti  HR Bulevar agencije

1. Transparentan obračun zarada

5. Veliki kadrovski potencijal

HR agencija ima obavezu da za svaki izdati račun kreira detaljnu specifikaciju izvršenih isplata uz pravdanje plaćenih doprinosa dostavom izvoda o plaćenim doprinosima iz PPP-PD.

Velika baza o nezaposlenim kandidatima se stalno stvara kroz oglašavanje, regrutaciju i višegodišnju arhivu prijavljenih kandidata.

7. Iskustvo - 20 godina kreiranja   

    kadrovske mreže

Uz višedecenijsko radno iskustvo naših zaposlenih budite sigurni u potencija HR Bulevar agencije.

2. Razrađene HR procedure

Najnoviji modeli ugovorne dokumentacije sa pratećom ugovornom dokumentacijom koja štiti Poslodavce korisnike HR usluga. Razrađeni scenariji za različite situacije sa zaposlenima i sugestije našim Klijentima obezbeđuju punu sigurnost.

3. Pravni konsalting

HR agencija će pružiti pomoć svojim Klijentima u vezi radno pravnih statusa zaposlenih direktno kod Klijenta.

6. HR Bulevar kao kadrovska    

    logistika

8. Saradnja sa OZ Bulevar

Organizacija ljudi i koordinatora na terenu nam je od presudne važnosti za efikasnost poslovanja i povezivanja zaposlenih sa poslodavcima korisinicma usluga HR agencije.

Kratkoročne poslove ili projekte naših klijenata uglavnom uspešno rešavamo u kratkim rokovima saradnjom sa OZ Bulevar gde na jednom mestu dobijate objedinjenu uslugu.

4. Profesionalna selekcija i regrutacija najboljih kandidata

Regruteri HR Bulevara su Vam na raspolaganju 24/7 za svaku redovnu i iznenadnu potrebu za radnicima.

9. Dostupnost HR usluga u svim     gradovima Srbije

Velika baza kandidata iz svih gradova R. Srbije obezbeđuje Poslodavcima veliki izbor kandidata u postupku konačne selekcije na predlog HR agencije.

Dostupni profili stručnosti kandidata

Gradovi u kojima pružamo usluge HR agencije

Pokrivenost gradova i opština HR uslugama koje pruža HR Bulevar agencija za privremeno zapošljavanje. Pružamo HR usluge u svim većim gradovima Srbije i okolnim mestima kroz usluge koje obuhvataju: regrutaciju i zapošljavanje radnika, ustupanje radnika, preuzimanje radnika  / Outstaffing usluge, HR administracija i obračun zarada, Outsourcing zaposlenih. Registrovani smo za delatnost Ustupanja ljudskih resrusa i agencije za privremeno zapošljavanje.

 

Saznaj više

18010.jpg
Zatražite ponudu

 

Na Vaš zahtev izradićemo informativnu i finansijsku ponudu HR usluge, usluga privremenog zapošljavanja, Outstaffing-a, posredstvom HR agencije.
Potrebno je da popunite formular sa potrebnim podacima.
bottom of page