top of page

Vranje - HR Agencija Bulevar pruža HR usluge - privremeno zapošljavanje, outstaffing, poslovi


Vranje - HR Agencija Bulevar pruza HR usluge - privremeno zaposljavanje, outstaffing, staff leasing
Vranje - HR Agencija Bulevar pruža HR usluge - privremeno zapošljavanje, outstaffing, staff leasing

HR Agencija -HR usluge agencije za privremeno zapošljavanje / ustupanje radnika

staff leasing & outstaffing HR Bulevar

– grad Vranje -


HR agencija za privremeno zapošljavanje Bulevar – Vranje, u gradu Vranju nudi brz i kompletan kadrovski servis poslodavcima za sve profile radnika.


HR usluge koje pruža HR Bulevar agencija - grad Vranje:

1) Ustupanje novih zaposlenih (privremeno zapošljavanje)

2) Preuzimanje postojećih zaposlenih (outstaffing)

3) Uvoz strane radne snage

4) Regrutacija i selekcija kandidata


HR Bulevar agencija za privremeno zapošljavanje i ustupanje radnika u Vranju, takođe ima postojanu ponudu velikog broja poslova koje zaposleni svakodnevno uspešno izvršavaju. Tipovi poslova su različiti, od manuelnih i fizičkih poslova do visoko intelektualnih poslova.
Najbolje usluge HR agencije u gradu Vranju. HR Bulevar može biti Vaša kadrovska podrška u Vranju.


Agencija za privremeno zapošljavanje HR Bulevar u Vranju ima najbolje razvijenu mrežu radnika - nezaposlenih lica, zaposlenih, studenata, osoba sa invaliditetom, koje poslodavac može obezbediti u roku od 1-2 dana.


HR Bulevar - pruža outstaffing/staff leasing usluge u gradu Vranju po principu “hitnog kadrovskog servisa”, gde na telefonski poziv možete obezbediti nezaposlena lica za obavljanje poslova na određeno vreme ili za angažovanje radnika na privremenim i povremenim poslovima.


Više o ponudi usluga privremenog zapošljavanja - ustupanja novih radnika pogledajte ovde Ustupanje radnika

Više o ponudi usluga preuzimanja zaposlenih i privremenog zapošljavanja pogledajte ovde Outstaffing / Staff leasing.


Usluge privremenog zapošljavanja - kratkoročnog iznajmljivanja radne snage od HR Bulevar agencije, korisne su u situacijama privremenih potreba za povećanjem radne snage i karakteriše ih fleksibilnost u novom zapošljavanju, zameni ili otpuštanju radnika.


Grad Vranje je grad u Pčinjskom okrugu na jugu Srbije. Po podacima iz 2004. zauzima površinu od 860 km² (od čega na poljoprivrednu površinu otpada 44.721 ha, a na šumsku 32.478 ha).

Sedište grada kao i okruga je gradsko naselje Vranje. Grad Vranje se sastoji od 27 naselja: 2 gradska (Vranje i Vranjska Banja) i 103 seoska naselja. Po podacima iz 2002. godine u gradu je živelo 87.288 stanovnika. Po prethodnom popisu, iz 1991. godine, je bilo 86.518 stanovnika. Po podacima iz 2004. prirodni priraštaj je iznosio 1,8‰, a broj zaposlenih iznosi 25.940 ljudi. U gradu Vranju se nalazi 60 osnovnih, 7 srednjih škola, jedna viša škola i jedan fakultet.


Pozovite nas odmah i ugovorite rad nezaposlenih radnika u Vašem gradu Vranju.


HR Bulevar - Recruiting HR Bulevar - Outstaffing/Staff leasing


Telefon za kontakt: tel/fax: +381 (11) 454-2588 tel/fax: +381 (61) 325 0005 tel/fax: +381 (61) 3006-509

radno vreme: pon-pet 8-17 čas.

sub 8-12 čas. e-mail: office@hrbulevar.rs

Oglas za posao
Prijava za posao

Očekuj uskoro naš poziv

Hvala na prijavi. Očekujte uskoro naš poziv!

Anchor 1
bottom of page