top of page

Pančevo - HR Agencija Bulevar pruža HR usluge - privremeno zapošljavanje, outstaffing, poslovi


Pančevo - HR Agencija Bulevar pruza HR usluge - privremeno zaposljavanje, outstaffing, staff leasing
Pančevo - HR Agencija Bulevar pruža HR usluge - privremeno zapošljavanje, outstaffing, staff leasing

HR Agencija -HR usluge agencije za privremeno zapošljavanje / ustupanje radnika

staff leasing & outstaffing HR Bulevar

– grad Pančevo -


HR agencija za privremeno zapošljavanje Bulevar – Pančevu, u gradu Pančevu nudi brz i kompletan kadrovski servis poslodavcima za sve profile radnika.


HR usluge koje pruža HR Bulevar agencija - grad Pančevo:

1) Ustupanje novih zaposlenih (privremeno zapošljavanje)

2) Preuzimanje postojećih zaposlenih (outstaffing)

3) Uvoz strane radne snage

4) Regrutacija i selekcija kandidata


HR Bulevar agencija za privremeno zapošljavanje i ustupanje radnika u Pančevu, takođe ima postojanu ponudu velikog broja poslova koje zaposleni svakodnevno uspešno izvršavaju. Tipovi poslova su različiti, od manuelnih i fizičkih poslova do visoko intelektualnih poslova.
Najbolje usluge HR agencije u gradu Pančevu. HR Bulevar može biti Vaša kadrovska podrška u Pančevu.


Agencija za privremeno zapošljavanje HR Bulevar u Pančevu ima najbolje razvijenu mrežu radnika - nezaposlenih lica, zaposlenih, studenata, osoba sa invaliditetom, koje poslodavac može obezbediti u roku od 1-2 dana.


HR Bulevar - pruža outstaffing/staff leasing usluge u gradu Pančevu po principu “hitnog kadrovskog servisa”, gde na telefonski poziv možete obezbediti nezaposlena lica za obavljanje poslova na određeno vreme ili za angažovanje radnika na privremenim i povremenim poslovima.


Više o ponudi usluga privremenog zapošljavanja - ustupanja novih radnika pogledajte ovde Ustupanje radnika

Više o ponudi usluga preuzimanja zaposlenih i privremenog zapošljavanja pogledajte ovde Outstaffing / Staff leasing.


Usluge privremenog zapošljavanja - kratkoročnog iznajmljivanja radne snage od HR Bulevar agencije, korisne su u situacijama privremenih potreba za povećanjem radne snage i karakteriše ih fleksibilnost u novom zapošljavanju, zameni ili otpuštanju radnika.


Grad Pančevo je jedan od gradova u Srbiji. Nalazi se u AP Vojvodina i spada u Južnobanatski okrug. Po podacima iz 2004. grad zauzima površinu od 759 km² (od čega na poljoprivrednu površinu otpada 63.225 ha, a na šumsku 1.085 ha).

Središte grada kao i okruga je gradsko naselje Pančevo. Grad Pančevo se sastoji od 10 naselja: 2 gradska (Kačarevo, Pančevo) i 8 seoskih naselja. Po podacima iz 2011. godine u gradu je živelo 123.414 stanovnika. Po podacima iz 2004. prirodni priraštaj je iznosio -3‰, a broj zaposlenih u gradu iznosi 35.533 ljudi. U gradu se nalazi 19 osnovnih i 8 srednjih škola.


Pozovite nas odmah i ugovorite rad nezaposlenih radnika u Vašem gradu Pančevu.


HR Bulevar - Recruiting HR Bulevar - Outstaffing/Staff leasing


Telefon za kontakt: tel/fax: +381 (11) 454-2588 tel/fax: +381 (61) 325 0005 tel/fax: +381 (61) 3006-509

radno vreme: pon-pet 8-17 čas.

sub 8-12 čas. e-mail: office@hrbulevar.rs

Oglas za posao
Prijava za posao

Očekuj uskoro naš poziv

Hvala na prijavi. Očekujte uskoro naš poziv!

Anchor 1
bottom of page