top of page

Kikinda - HR Agencija Bulevar pruža HR usluge - privremeno zapošljavanje, outstaffing, poslovi


Kikinda - HR Agencija Bulevar pruza HR usluge - privremeno zaposljavanje, outstaffing, staff leasing
Kikinda - HR Agencija Bulevar pruža HR usluge - privremeno zapošljavanje, outstaffing, staff leasing

HR Agencija -HR usluge agencije za privremeno zapošljavanje / ustupanje radnika

staff leasing & outstaffing HR Bulevar

– grad Kikinda -


HR agencija za privremeno zapošljavanje Bulevar – Kikinda, u gradu Kikindi nudi brz i kompletan kadrovski servis poslodavcima za sve profile radnika.


HR usluge koje pruža HR Bulevar agencija - grad Kikinda:

1) Ustupanje novih zaposlenih (privremeno zapošljavanje)

2) Preuzimanje postojećih zaposlenih (outstaffing)

3) Uvoz strane radne snage

4) Regrutacija i selekcija kandidata


HR Bulevar agencija za privremeno zapošljavanje i ustupanje radnika u Kikindi, takođe ima postojanu ponudu velikog broja poslova koje zaposleni svakodnevno uspešno izvršavaju. Tipovi poslova su različiti, od manuelnih i fizičkih poslova do visoko intelektualnih poslova.
Najbolje usluge HR agencije u gradu Kikindi. HR Bulevar može biti Vaša kadrovska podrška u Kikindi.


Agencija za privremeno zapošljavanje HR Bulevar u Kikindi ima najbolje razvijenu mrežu radnika - nezaposlenih lica, zaposlenih, studenata, osoba sa invaliditetom, koje poslodavac može obezbediti u roku od 1-2 dana.


HR Bulevar - pruža outstaffing/staff leasing usluge u gradu Kikindi po principu “hitnog kadrovskog servisa”, gde na telefonski poziv možete obezbediti nezaposlena lica za obavljanje poslova na određeno vreme ili za angažovanje radnika na privremenim i povremenim poslovima.


Više o ponudi usluga privremenog zapošljavanja - ustupanja novih radnika pogledajte ovde Ustupanje radnika

Više o ponudi usluga preuzimanja zaposlenih i privremenog zapošljavanja pogledajte ovde Outstaffing / Staff leasing.


Usluge privremenog zapošljavanja - kratkoročnog iznajmljivanja radne snage od HR Bulevar agencije, korisne su u situacijama privremenih potreba za povećanjem radne snage i karakteriše ih fleksibilnost u novom zapošljavanju, zameni ili otpuštanju radnika.


Grad Kikinda je jedinica lokalne samouprave u Srbiji. Nalazi se na severoistoku pokrajine Vojvodine i administrativno pripada Severnobanatskom upravnom okrugu. Po podacima iz 2004. grad zauzima površinu od 782 km² (od čega na poljoprivrednu površinu otpada 70.594 ha, a na šumsku 214 ha). Sedište grada kao i okruga je gradsko naselje Kikinda. Grad Kikinda se sastoji od 10 naselja: jednog gradskog i 9 seoska naselja. Po popisu stanovništva iz 2011. godine u gradu živi 59.453 stanovnika (u seoskim naseljima 21.388 stanovnika), dok po proceni iz 2018. godine u gradu živi 54.729 stanovnika. Po podacima iz 2004. prirodni priraštaj je iznosio -5,7‰, a zaposlenih u gradu je bilo 17.371. U gradu se nalazi 8 matičnih i 7 isturenih osnovnih i 4 srednjih škola. Takođe postoji i osnovna muzička škola i škola za osnovno obrazovanje i vaspitanje učenika sa smetnjama u razvoju. U gradu postoji i Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača.


Pozovite nas odmah i ugovorite rad nezaposlenih radnika u Vašem gradu Kikindi.


HR Bulevar - Recruiting HR Bulevar - Outstaffing/Staff leasing


Telefon za kontakt: tel/fax: +381 (11) 454-2588 tel/fax: +381 (61) 325 0005 tel/fax: +381 (61) 3006-509

radno vreme: pon-pet 8-17 čas.

sub 8-12 čas. e-mail: office@hrbulevar.rs

Oglas za posao
Prijava za posao

Očekuj uskoro naš poziv

Hvala na prijavi. Očekujte uskoro naš poziv!

Anchor 1
bottom of page